Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Pierwsza na Śląsku, niepubliczna, wyższa uczelnia, prowadząca studia techniczno - artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz na Wydziale Nauk Medycznych, na kierunkach:

Architektura, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Wzornictwo oraz Pielęgniarstwo

Uczelnia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki, poprzez dążenie do praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych, podnosząc standardy nauczania i rozszerzając je o nowe wymagania. Misją i celem uczelni jest ciągły rozwój kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i poszerzanie oferty o kolejne kierunki kształcące w zawodach potrzebnych na europejskim rynku pracy. Umożliwia przede wszystkim łączenie nauk technicznych, artystycznych, społecznych i innych.

www.wst.com.pl

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Szkoły średnie:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

Szkoły średnie prowadzące zajęcia dla młodzieży i dorosłych o kierunkach technik rachunkowści, technik programista, technik automatych, technik elektryk, technik ekonomista i technik informatyk, jako:

  • Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich
  • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Dziewięciu Górników z Wujka
  • Szkoła Policealna nr 6

Szkoła może się pochwalić wieloma osiągnięciami i dyplomami. Plasuje się wśród najlepszych techników w Katowicach i jest ceniona wśród stowarzyszeń zawodowych za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej.

www.zstio2.katowice.pl

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach

Szkoły podstawowe

Na terenie Brynowa znajdują się także szkoły podstawowe, będące filarem rozwoju dzieci i młodzieży

  • Szkoła podstawowa nr 65, Katowice, ul. Kukułek 2A, www.sp65.katowice.pl
  • Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, Katowice, ul. Kossak-Szczuckiej 24, www.szkolakatowice.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, Katowice, ul. Nasypowa 2A, www.sp11katowice.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka, Katowice, ul. Gallusa 6, www.sp5.katowice.pl

Inne szkoły

Szkoły dokształcające i specjalistyczne, sportowe

Przedszkola

Dla najmłodszych mieszkańców

Brynów, jako dzielnica o dużym stopniu rozwoju, posiada wiele placówek świadczących opiekę dla najmłodszych. W Brynowie znajduje się wiele przedszkoli i żłobków - zarówno prywatnych, jak i finansowanych z budżetu miasta Katowice

Katowice Brynów - Informacje

Basen Brynów

Pogoda Katowice

Aktualności

Otoczenie i krajobraz

Inwestycje

Gastronomia

Handel

Oświata

Komunikacja

Historia

Sport i rekreacja

Hala Spodek Katowice

Szczegółowe menu